notoserif

3.20.2020

Processing ex2

Второ упражнение по случай първа пролет. Надграждаме упражнение едно. Сменяме посоката на движение да е от дясно на ляво, и този път използваме две картинки, вместо една. Повече променливи и проверки. Кодът за видеото е тук, а другият по-долу.