notoserif

4.07.2020

Кратки записки 2

Мисъл и число.

Изкуство и технология.

Личност и общност.

Дух и материя.

Нула и единица.

Живот и смърт.

Какво обяснихте на децата относно коронавирус?

Какво знаят децата относно коронавирус?

“Благодарим Ви за данните.” - казал Изкуственият интелект. А тези, които го създават, прибират милярди и забравят.

Давим ли се в информацията? Изгубени ли сме в коментара?

Длъжни сме да разгледаме и въпроса относно силата, с която се държим за живота. Коронавирусът поставя темата коя/кои системи да бъдат сринати. Психическата пак е на последно място и бива срината при всякакви варианти.

ДъкДъкГоу (DuckDuckGo.com).

Лагер.