notoserif

6.19.2020

Human Support Engineer

#проучване


👩‍🏫


Здравейте, свободни хора!


Имам поставена задача да се разпише длъжностна характеристика за позиция със заглавие “Human Support Engineer”.

Google и DuckDuckGo не знаят. 🙂


Каня Ви да участвате в скромно проучване с един въпрос. Не знам колко време ще Ви отнеме.


#ВЪПРОС: Какви са Вашите асоциации/коментари/въпроси/преводи, когато прочетете “Human Support Engineer”?


Всеки един, участвал в това проучване, независимо дали неговият принос е бил приложен на практика, е включен в списък от вдъхновители на проекта.


Благодаря Ви за вдъхновението и успехи пожелавам на всички!


@