notoserif

6.15.2020

Трито

Понеже си и програмист и композитор музикант, да знаеш, че те, демек ние 😎контролираме. Господин Ахмед Доган да е жив и здрав, че толко неща показа. Много благодарности за турците. Затуй по нашите земи можем да живеем с ДРУГи (другар?!). И великаните сме харесвали, и рептилите сме ги омаяли, и с мюсулманите живеем. Демек, жените ни са много хубави, все ни крадът булките. 😆Така е по приказки, до колкото знам.


АР - РА ?!


Нас езикът ни пази, най-кратко казано, словото. Затова сме толко търпелив народ. 😆


А мистерията на българския глас и ритъм е Тайна, Райна и Майна, ще търся да правя трито 3 певици. 🤣